ผู้ผลิตมีความกังวลจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยในเดือนเมษายนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือนมาอยู่ที่ 95.0 จาก 96.3 ในเดือนก่อนหน้าเป็นผู้ผลิตเร่งผลิตเดือนมีนาคมเพื่อชดเชยการผลิตที่ลดลง เนื่องจากวันหยุดยาว อย่างไรก็ตามผู้ผลิตมีความกังวลต่อกำลังซื้อที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากภัยแล้งการหดตัวของการส่งออกและสถานการณ์ทางการเมืองในท้องถิ่น

การสำรวจเดือนเมษายนจัดทำขึ้นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ 1,213 รายใน 45 อุตสาหกรรม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนในเดือนเมษายนลดลงเหลือ 101.9 จาก 104.2 ในเดือนก่อนหน้าเนื่องจากผู้ผลิตมีความกังวลจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นความผันผวนของค่าเงินบาทและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน